Instal•lació de la terrassa

Finalitzada l'instal·lació de 4500 moduls fotovoltaïcs en la coberta de Terrassa potencia total 1MW