666.581.194
info@albertfito.com

Instal•lació de la terrassa...

Notícies

7/25/2014 7:19:57 PM

Finalitzada l'instal·lació de 4500 moduls fotovoltaïcs en la coberta de Terrassa potencia total 1MW