666.581.194
info@albertfito.com

Aprovat el decret del Gobern Català ...

Notícies

7/25/2014 7:06:19 PM

Aprovat el decret del Gobern Català que permet l’autoconsum amb l’anomenat sistema “injecció zero” aquest sistema permet construir instal•lacions d’autoconsum per a instal•lacions amb mes de 100KW contractats i que no injectin cap kilowatt a la xarxa, produint així un gran estalvi a les empreses i amortitzacions realment molt bones.